- Politiet vil ta lærdom av Sauda-ulykken

— Jeg har forsikret meg om at Politidirektoratet vil følge opplærdommene fra Sauda-ulykken når fakta er på bordet, sierjustisminister Odd Einar Dørum (V).