Flygerstreiken kan føre til permitteringer

Både Maersk og NOC varsler at det kan bli aktuelt medpermitteringer som en følge av streiken i Helikopter-Service.