- Tabbe fra staten

— Kommuner som er langt fra å oppnå 25 prosent sykehjemsdekning for eldre over 80 år, må ikke straffes fordi staten har gjort en tabbe.