Fyttikatta for en revy

Lett nervøse katterbarn sto og trippet på bakrommet før premieren på årets Lurarevy. Vel ute på scenen ga de alt foran en fullsatt sal.