Én Dalane-kommune vil tvinge seg fram

Dalane har felles næringssjef, og bedriftene fungerer på tvers avkommunegrensene. Hva mener næringslivet? Er tiden inne for ensammenslåing?