Bare kommunen får bruke gauken

Sandnes har helt fra starten i 1972 håndtert et strengt vern av gauken i kommunevåpenet.