Ikke til Øygard

Etter massive foreldreprotester har ledelsen ved Hana skole opphevet et vedtak om å flytte en 2. klasse til Øygard ungdomsskole.