Innstilt på Dale-dialog

Rådmann Tore Sirnes er villig til å diskutere med Dale Eiendomsutvikling en forsiktig oppstart av boligbyggingen på Dale før samferdselsproblemet Gandsfjorden er løst.