Frp ut mot rusvern

Rusmisbrukerne i kom— munen får ikke god nok hjelp og rusvernet på Soma er en fiasko, mener Frp.