Buss e' best!

Vi blir bare sjøsyke om bord i båt, sier Randi Williams og Berit Andersen fra første rad i formiddagsbussen mellom Stavanger og Bergen.