Spar med gode vaner

Dersom du legger om noen enkle bovaner, er det hundrelapper å sparepå strømregningen. Bare ved å senke temperaturen påvarmtvannsberederen til 65 grader, har du hundrelapper igjen. Hele70 prosent av energien i varmtvannet forsvinner med avløpsvannet.Det er lurere å blande ut vannet fra 65 enn fra nærmere 80 grader.