Erkenorsk koreansk-adoptert

Med mild stemme sier Trygve Gabrielsen at han ikke hadde gjort dethan gjør hvis han ikke brant slik for det. Jeg bruker altfor myetid på FKA, sukker han, men det er et ganske fornøyd sukk. Han bleulønnet leder for organisasjonen i Rogaland i 2000, og sentralt i2001.