- Ringnes mister publikummet sitt

— «All business is local», sier vi i underholdningsbransjen. Detburde Ringnes forstått. Vestlandsfanden-sjef Reidar Brendeland,utflyttet saudabu, henger seg på protestaksjonen mot Ringnes. Hanforstår ikke hvorfor Ringnes har gjort seg så upopulære i regionen.