Fire sauebruk i Time båndlagt

Begge de to nye utbruddene av skrapesjuke i Rogaland er av den atypiske varianten, viser en endelig diagnose. Fire kontaktbeset— ninger i Rogaland og åtte i Oppland blir båndlagt.