Ser detaljer på gatenivå

HISTORISK: Oversiktsbildet viser Stavanger sentrum i nord-sørligretningen. Ser man nærmere på bildene, er det klart atsatellittfotografiet ikke er tatt rett ned, men at satellittenbefant seg noe vest for byen da bildet ble knipset.