Kjøper kompost i sør

Sandnes kommune er medeiere i IVAR, som driver kompostanlegget på Hogstad i Sandnes. Men parkvesenet i Sandnes kjøper betydelig mengder jordforbedringsmidler laget av kompost fra anlegget til Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR) på Stølaheia i Vennesla.