Dømt for 23. gang

Sokndal: En 44 år gammel mann fra Sokndal er i Jæren tingrett dømt til fem måneders fengsel, derav tre måneder ubetinget. Han må også betale tilbake 10 000 kroner. Straffen fikk han for å ha stjålet tre biler, en PC, en telefaks, diverse nøkler, et bankkort og 10 000 kroner.