Har gått opp kysten

Fylkets første kystsoneplan setter alt fra minefelt og hytteområder til fiskeri— og natur- interesser i sammenheng. Byggeforbudet i urørte deler av 100-metersonen skjerpes.