Tørr og varm august

August 2000 hadde en snittemperatur på 15,5 grader og total nedbør på 82 millimeter på Sola mot normalt 14,4 og 115.