Ønsker avgift for levering av avfallet

Rådmannen i Hå vurderer som kjent å innføre avgift for levering av avfall på miljøstasjonen på Nærbø.