Tursti i veien for gårdbrukere

Grunneierne frykter at beiteområder skal raseres av en utvidetgang— og sykkelsti langs Edlandsvatnet.