- Brynefolk har dårlig selvbilde

Hver fjerde person som har svart på en undersøkelse om Bryne, tror at byen oppfattes som «bondsk» av andre.