Banken beholder Rembrandt

SR-Bank slipper å gi fra seg den omstridte tusj-tegningen avRembrandt og resten av kunsten som har vært nedlåst i bankens hvelvi 16 år.