Siste forsøk

Det kan bli endå ein delegasjon frå Stavanger og Rogaland til sentrale politikarar og partileiarar i Oslo før plasseringa av det nye Forsvarets Hovudkvarter endeleg vert avgjort.