Fysioterapi på sparebluss

Sandnes klarar ikkje gje nødvendig helsehjelp til pasientar som treng fysioterapi. Dette er eit avvik frå krava som kommunehelselova stiller.