Vil ha nytt sykehus ved Kvadrat

Sandnes Nærings— forening ønsker å bygge ut 2700 dekar jordbruksjord vest for Kvadrat. Ideen blir fullstendig avvist av Sandnes kommune.