Kalk med bismak

Hvis kommunene vil, blir Rogaland prøvefylke for desentralisering av anbud og administrasjon av innsjøkalking. For neste år er det snakk om i underkant av fem millioner kroner.