Kultursjef mot høyblokker

Det er en «vrangforestilling» å tro at tomteutnyttelsen blir bedre jo høyere byggene er, mener kultursjef Asbjørn Vollsund i Time.