Urban Sjøfront beklager

— Stavanger kommunes valg av strøm til oppvarming er et dårlig signal til de andre i Urban Sjøfront og ikke i henhold til strategien for området, sier prosjektleder Kristin Gustavsen og tilføyer at hun ikke kjenner til de eksakte grunnene til kommunens valg.