Proster på pilegrimsferd

Biskopen i Stavanger liker å gjøre tingene litt annerledes. På prostemøtet i Suldal tidligere i uken avsatte han en dag til pilegrimsvandring fra Nesflaten og til Røldal.