Omsorg og trivsel går hånd i hånd

Sykefraværet økte fra 5 prosent i 1995 til 7,2 prosent ved siste årsskifte. I dag er snittet 7 prosent blant medlemmene i Prosessindustriens Landsforening.