- Sjukehuset er underfinansiert

Helse Vest får langt mindre pengar enn andre helseforetak.«Uakseptabelt og uforklarleg» meiner Bergsaker som vil ta saka opp.Men uroa ved SiR ville han ikkje ta vidare.