Lektorene kjemper for nok tid med elevene

Lektorlaget mener skolene bryter opplæringsloven når elevene ikke får vikarer når lærerne er syke.