130 år gammelt hus rives

Løkkeveien 54 har sett sine beste dager, og skal rives om kort tid.Huset er et av de eldste på Løkkeveien, oppført rundt 1872.