- Press staten

I forbindelse med Stavanger kommunes høringsuttalelse til forslag til fylkesvegplan 20022005 vil rådmannen at Rogaland fylkeskommune utøver press overfor staten. Hensikten er at en sikrer større økonomiske overføringer av statlige penger til satsing på kollektivtrafikk, trafikksikkerhet samt drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.