Veisjefen står fast ved bomstasjon i Hunnedalen

Bomstasjonen på riksveg 45 gjennom Gjesdal bør plasseres ved Øvstabø, fastholder veisjef Tor Geir Espedal.