Breiavatnet frikjent som smittekilde

Helsesjefen i Stavanger er ganske sikker på at Breiavatnet likevelikke har spredd den dødelige legionella-smitten.