Postbanken umyndiggjør eldre

Sandnes-mannen Jostein Haga mistenker at Postbanken uten fullmakt har omdisponert penger på farens konto.