Får ikkje sjå dei krangla

Elevar Aftenbladet snakka med ved Stavanger Katedralskole, seier at dei vil sakna skulevalsdebatten. Men samstundes ser dei fordelen med å møta politikarane i litt rolegare former.