Graffiti fiffet opp vegg

Tom Mæland, svarte på en annonse hvor det sto «graffitikunst utføres». Han ble meget fornøyd med resultatet.