Blå Promenade 15 millioner dyrere

Dårlige grunnforhold rundt Vågen er blant årsakene til at Blå Promenade nå ventes å ville koste 35 millioner kroner.