Samfunnsstraff for konduktør-slag

En saudamann (27) er i Jæren tingrett dømt for å ha slått en av Jærbanens konduktører i magen.