Hå held bein kurs

Rådmannen Lars Kolnes i Hå kuttar ikkje ut planlagde prosjekt. Han skjer ikkje i Hå-buen sitt tilbod. Men han har forslag om nedskjeringar i bakhand til seinare år.