Mann (43) arrest for fyll

En mann (43) er innbrakt til drukkenskapsarrest etter å ha laget bråk på Strandkaien.