• Fredrik Refvem

Innegravd i eget hus

Da Inger Klippen, mann og fire barn kom hjem fra ferie måtte de krype over ei grøft for å komme inn dørene.