Arbeidsulykke ved Risavika havn

En arbeider har havnet i klem under arbeidet i Risavika havn.