• – No får dei ønsket sitt oppfylt, og me viser at me tek dei på alvor, påpeiker ordførar Bjørn Laugaland. Anders Leon Andersen

Heit Ombo-debatt i Hjelmeland

Debatten om ein skal setja kommunegrensa på Ombo under debatt blei rimeleg heit under gårsdagens kommunestyret i Hjelmeland.