• Hogne Skjerpe (H) vil "av ideologiske grunner" helst ha bare private barnehager. Hans E.H. Jacobsen

Hybrid-barnehage kan bli kommunal

Formelt sett er Hammeren andelsbarnehage på Moi privat.Men formannskapsflertallet representerer 50 prosent av andelene og vil innløse resten.