Seks prosent uten bilbelte

Hele 51 bilister ble tatt i å kjøre uten bilbelte.