Aksjonerer mot ungdom som drikker alkohol

I 17.mai-helgen vil representanter fra kommunen, politiet og barnevernet aksjonere mot ungdom under 18 år som drikker alkohol i Stavanger.